contra-expertise

natuurwetgeving

Home Methode Voor wie? Training Over CENW Contact EONW

Een brede doelgroep

CENW kan aan een breed spectrum van opdrachtgevers ondersteuning bieden. Op deze pagina staan een aantal voorbeeldcasussen waarbij CENW kan worden ingezet.

Gemeente

Een initiatiefnemer vraagt een omgevingsvergunning aan. Bij de gemeente is onvoldoende kennis in huis om de meegestuurde ecologische rapportage op inhoud te beoordelen.

Evenementenbureau

Een evenementenbureau wil een evenement organiseren. De gemeente levert een natuuronderzoek aan met voorstellen van uit te voeren maatregelen. Het evenementenbureau vraagt zich af of deze maatregelen juridisch noodzakelijk zijn en of de maatregelen de juridische risico's wel voldoende afdekken.

Waterschap

Een waterschap heeft een grote dijkversterking op de planning staan. Omdat het waterschap het risico op vertraging wil beperken wil deze de opgestelde natuurtoets onderwerpen aan een second opinion.

Wooncoöperatie

Er wordt een grootschalige renovatie uitgevoerd. De wooncoöperatie heeft het gehele traject, inclusief de benodigde ecologische onderzoeken uitbesteed aan de aannemer. Om het gehele traject voor de huurders zo soepel mogelijk te laten verlopen houdt de wooncoöperatie het proces nauwlettend in de gaten. Binnen de wooncoöperatie is er echter onvoldoende kennis om de risico's ten aanzien van ecologie goed in te schatten.