contra-expertise

natuurwetgeving

Home Methode Voor wie? Training Over CENW Contact EONW

Volledigheidstoets in de Wabo

Als vergunningverlener bij een gemeente loopt u ongetwijfeld tegen diverse vragen rond de Wet natuurbescherming aan. Vragen zoals:

 • Wanneer vraag ik om aanvullende informatie ten aanzien van de Wet natuurbescherming?
 • Hoe beoordeel ik of het rapport dat is aangeleverd juist is?
 • Wanneer is de aangeleverde informatie volledig?
 • Welke basisinformatie heb ik als gemeente nodig?
 • Wat zijn handvatten om als niet deskundige een rapport afdoende te kunnen beoordelen?
 • Wat is redelijk om aan burgers te vragen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik afdoende naar de geest van de Wet natuurbescherming handel?
 • Wat is de verantwoordelijkheid van een gemeente?
 • Wat is de verantwoordelijkheid van burgers?

 • Korte training

  Om vergunningverleners hierin snel wegwijs te maken biedt CENW een korte training van een dagdeel aan. In deze training wordt ingegaan op de dagelijkse praktijk van het beoordelen van rapporten die zijn opgesteld in het kader van de Wet natuurbescherming. De training wordt op locatie gegeven en aan de hand van casussen en rapporten die de gemeente zelf aandraagt. Desgewenst kan de training op een later moment een verdiepend vervolg krijgen.


  Interesse?

  Neem voor meer informatie contact op via: info@cenw.eu